Foreningen har d. 25. april 2023 kl. 17.50 - 18.25, på en ekstraordinær generalforsamling, vedtaget bestyrelsens forslag om, at ændre foreningens navn til

Støtteforeningen Hvidovre

Samtlige, af de øvrige fremsatte foreslag til vedtægtsændringer, blev efter en kort debat, med næsten fuld tilslutning fra generalforsamlingen vedtaget.

 

Vedtægternes nye ordlyd kan læses i "fanebladet" Vedtægter.


Referat fra den ekstraordinære generalforsamling:

Formanden bød velkommen, og fortalte at der jf. indkaldelsen var 2 punkter på dagsordenen.

Valg af dirigent

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer


Bestyrelsen foreslog Anne Gadby som dirigent, Anne blev med aklamation valgt.

Dirigenten bekræftede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt gennem Hvidovre Avis, Hvidovre Nærradio og foreningens hjemmeside.

Dirigenten gav derefter ordet til formanden.


Formanden fremlagde derefter bestyrelsens bevæggrunde for forslaget.

Et par medlemmer ønskede at få ordet.

Der blev argumenteret både for og imod forslaget.

Medlem nr. 369, stillede med en skriftligt mistillidsdagsorden, hvor begrundelsen var mistillid til den siddende bestyrelse.


Generalforsamlingen stemte herefter om den fremsatte mistillidsdagsorden.

Ganske få stemte for forslaget.

Generalforsamlingen stemte herefter om bestyrelses forslag til vedtægtsændringer.

Forslaget blev vedtaget med et kæmpe flertal.

Formanden takkede for de enkelte indlæg, og for generalforsamlingens opbakning til bestyrelsen.Del siden