Referat fra Ekstraordinær generalforsamling 6/5-19

Formandinden Kirsten bød velkommen, og startede med at takke Sus for hendes indsats til bankospillene. 

Bestyrelsen foreslog derefter Peter Willumsen som dirigent. 

Peter Willumsen modtog opfordringen og takkede for valget. 

Dirigenten konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indkaldt jf. gældende vedtægter. Derefter forslog dirigenten sig selv som referent, hvilket blev vedtaget med akklamation. 

Der blev nedsat et stemmeoptællingsudvalg, bestående af Per Schreiber og IB Brøns. 

Dirigenten orienterede om, at forslagsstilleren til dagsordenens punkt 5, (ændring af formålsparagraffen (§2)), skriftligt havde trukket sit forslag tilbage. Punktet blev derfor slettet af dagsordenen. 

Dagsordenens punkt 4, (ændring af §3 i forhold til flere familiemedlemmer i bestyrelsen), hvor bestyrelsen foreslog, at næstsidste linje i §3 (der kan ikke sidde 2 fra samme familie i bestyrelsen) blev slettet. Emnet blev debatteret. Der var synspunkter der talte for et nej til forslaget, begrundet for risikoen for “klikedannelse” i bestyrelsen, hvor 2 bestyrelsesmedlemmer, som kunne være i familie, kun skulle have et medlem mere på deres side, for at kunne styre bestyrelsens arbejde. Der blev argumenteret for det modsatte, med eksempler på, at det ikke havde været et problem i andre bestyrelser. 

Derefter gik forslaget til afstemning. Resultatet blev 15 for og 3 imod, at teksten “Der kan ikke sidde 2 fra samme familie i bestyrelsen” bliver slettet. Forslaget er vedtaget. 

Dagsordenens punkt 5, blev behandlet. Den siddende bestyrelse foreslog, Lis Fjordvald og Lis Thomsen som nye bestyrelsesmedlemmer. De blev valgt med akklamation. Derefter blev Vita Jensen og Ib Brøns, valgt til suppleanter til bestyrelsen. 

Dagsordenens punkt 6 blev behandlet. Bestyrelsen foreslog Peter Willumsen som revisor, og Hans Hansensom revisorsuppleant, begge blev valg med akklamation. 

Den ekstraordinære generalforsamlings punkter var dermed behandlet, og Kirsten takkede for god ro og orden. 

Seneste kommentarer

22.11 | 05:21

Medlemsskab koster kun 25 kr. og gælder frem til 31. august 2023.

21.11 | 13:50

Hvad koster medlemskabet? :)

08.11 | 15:01

Ja man møder bare op, ingen tilmelding. Men at spille med kræver dog medlemsskab, som vi kan ordne på dagen. Der sælges forskellige former for mad. Sandwich, pølser og frikadeller m/kartoffelsalat

02.10 | 16:49

Kan man bare møde op eller skal man tilmeldes? Og kan der købes mad?

Del siden