Bestyrelsesmøde 16.05.2019

Referat fra Bestyrelseskonstitueringsmøde 16. maj 2019, afholdt hos Lis Thomsen i Grenhusene.

Deltagere:

  • Kirsten Pedersen, Formandinde
  • Lis Fjordvald, Næstformand
  • Lone Pedersen, Kasserer
  • Lis Thomsen, Sekretær
  • Rita Nielsen, Bestyrelsesmedlem
  • Ib Brøns, Suppleant
  • Vita Jensen, Suppleant

Formandinden bød velkommen.

Bestyrelsen gik straks i gang med konstitueringen.

Formand og Kasserer er valgt som dette, derfor var der tre pladser der skulle besættes.

Lis Fjordvald blev valgt som Næstformand.

Lis Thomsen blev valgt som Sekretær (ny post i bestyrelsen).

Rita blev valgt som Bestyrelsesmedlem.

Næste emne der blev behandlet var Bankospillene.

De forskellige poster til afvikling af næste sæsons bankospil, plade-, lotteri- og pølsesalg, samt køkken- og barpasning blev uddelegeret.

Det blev besluttet, at der skulle indføres et sidespil eksempelvis Jackpot, så vi kan peppe bankospillene lidt op.

Der var en god rundbordssnak omkring Kvickly gavekort, der ikke lever op til vores forventninger. Der kan kun handles for et kort ad gangen. Ligeledes er der nogle medlemmer, der har oplevet at deres gavekort ikke var aktiveret. Dette er naturligvis ikke tilfredsstillende. Der vil inden næste bankosæsons start være fundet et alternativ.

Bestyrelsen har allerede - som en sikkerhed - booket Teatersalen i Frihedens Idrætscenter til forårets bankospil.

Der vil sideløbende blive arbejdet på alternative steder for afholdelse af bankospillene.

Sommertur til Gerlev Kro i Hornsherred, mandag 3. juni 2019.

Opgaver blev beskrevet og uddelegeret.

Lis Thomsen har været på rundtur til Hvidovres forretningsdrivende, for at involvere dem som sponsorer, til turens lotterier. Det har givet kæmpe bonus, der har været utrolig stor opbakning. Det takker vi for. Naturligvis vil sponsorgiverne blive nævnt i forbindelse med lotteriet, samt på vores hjemmeside efter turen.

Næste møde

Formandeninden indkalder jf. vedtægternes §3, til næste bestyrelsesmøde.

Seneste kommentarer

22.11 | 05:21

Medlemsskab koster kun 25 kr. og gælder frem til 31. august 2023.

21.11 | 13:50

Hvad koster medlemskabet? :)

08.11 | 15:01

Ja man møder bare op, ingen tilmelding. Men at spille med kræver dog medlemsskab, som vi kan ordne på dagen. Der sælges forskellige former for mad. Sandwich, pølser og frikadeller m/kartoffelsalat

02.10 | 16:49

Kan man bare møde op eller skal man tilmeldes? Og kan der købes mad?

Del siden