Bestyrelsesmøde 14.08.2019

Referat fra Bestyrelsesmøde 14. august 2019.

Deltagere:

  • Kirsten Pedersen          
  • Lis Fjordvald                    Afbud
  • Lone Pedersen              
  • Lis Thomsen                   
  • Rita Nielsen                    
  • Ib Brøns                          
  • Vita Jensen                      Afbud

Formandinden bød velkommen.

Bestyrelsen gik straks i gang med at behandle dagens emner.

Sidespil til bankospillene

Bestyrelsen besluttede, at indføre Minibanko, som nyt spil.

Et ark med 6 plader kommer til at koste kr. 20,-

Gevinsterne vil være:

En række:           kr. 100,-

To rækker           kr. 200,-

Pladen fuld:       kr. 300,-

Hvis der er flere der har banko samtidig, deles gevinsten.

Der indkøbes nye plader til bankospillene, hvor der vil være alle 90 numre på 6 plader.

Vi indkøber også Bankomarkører(Dubber), magnetbrikker og stænger til salg.

Lis T og Lone orienterede om de indkøb der er foretaget (gevinster til Banko), hvor der er opnået en pæn besparelse ved masseindkøb.

Vi vil annoncere om bankospillet og det nye tiltag i Hvidovre Avis, Hvidovre Nærradio og på Hvidovre Nærradios Venners hjemmeside.

Kontingentopkrævning og medlemskortudsendelse:

Hovederne skal lægges i blød, for at finde en måde hvorpå vi kan udsende girokortene og medlemskortene, så vi kan minimere udgifterne til porto, som ikke er ubetydelige.

Generalforsamling i 2020.

Da Risbjerggård er lukket, når der skal afholdes generalforsamling, vil vi forsøge at reservere Biblioteks Cafeen 10. februar 2020.

Næste møde

Formandeninden indkalder jf. vedtægternes §3, til næste bestyrelsesmøde.

Seneste kommentarer

22.11 | 05:21

Medlemsskab koster kun 25 kr. og gælder frem til 31. august 2023.

21.11 | 13:50

Hvad koster medlemskabet? :)

08.11 | 15:01

Ja man møder bare op, ingen tilmelding. Men at spille med kræver dog medlemsskab, som vi kan ordne på dagen. Der sælges forskellige former for mad. Sandwich, pølser og frikadeller m/kartoffelsalat

02.10 | 16:49

Kan man bare møde op eller skal man tilmeldes? Og kan der købes mad?

Del siden