Møde 16.12.2019

Referat fra Bestyrelsesmøde 16. december 2019, afholdt hos Lis T i Grenhusene.

 Deltagere:

 • Kirsten Pedersen          
 • Lone Pedersen              
 • Lis Thomsen                   
 • Rita Nielsen                    
 • Vita Jensen                     

Formandinden bød velkommen til dagens bestyrelsesmøde.

Dagsorden:

 • Hvad mangler vi inden vi starter i BiblioteksCaféen?

Herunder:

 • Mad, indkøb og fremstilling
 • Opbevaring af værdier og alm. materiel
 • Afløsning v/toilet, ryge og andre pauser
 • Afhentning og aflevering af nøgler

Hvad mangler vi inden vi starter i Bibliotekscaféen:

 • Der var enighed om, at vi vil prøve at smøre både franskbrød og rugbrød. Udover det var der enighed om at bevare de røde pølser, da der er rigtig mange der er glade for dem.
 • Der blev fundet pladser til både værdier og alm. Materiel.
 • Der blev opnået enighed, om, at alle ”pladser”, så vidt det er muligt skal være besat under hele salgsforløbet.
 • Det skal afklares med biblioteket hvordan nøgler skal afhentes og afleveres (afklares ved et besøg 19. december).

Behandling af indkomne forslag:

 • Der var stillet forslag om, at månedstrækningerne skulle ske til bankospillene!

Dette for at gøre processen nærværende og gennemsigtig.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget (starter allerede 4. januar i de nye lokaler)

 • Der var ligeledes stillet forslag om, at indføre en Ekstra medlemstrækning:

I forbindelse med bankospillene, foreslås det, at der trækkes en ekstra gevinst på ”2 X dagens ret” til Restaurant Halvleg i friheden, dette skal være på Medlemsnumrene – men kun for de tilstedeværende medlemmer. Det giver et incitament, til at tegne medlemskab til foreningen og deltagelse i bankospillene.

Der skal forhandles et tilbud hjem fra Restaurant Halvleg!

Forslaget blev enstemmigt vedtaget (starter allerede 4. januar i de nye lokaler)

 Peter W orienterede om det elektroniske nummersystem.

 • Med det nye system bliver kontroldelen meget mere effektiv og hurtig, idet der kun skal opgives et lille nummer (som er unikt). Numrene vil blive vist via en projektor, så alle kan følge med i de opråbte numre.

  Fællesmøde.

 • HNR har indbudt til fælles bestyrelsesmøde mellem HNR og HNRs Venner:

Mødet er aftalt afholdt 6. januar 2020 kl. 17.00 i HNRs lokaler.

 • Et af dagsordenens punkter er, at Hvidovre Nærradio afholder åbent hus 18. januar 2020 mellem 9.00 – 12.00.

HNRs Venner deltager med en ”bod”, så vi kan orientere besøgende om Vennernes arbejde, og dermed måske indrullere flere medlemmer.

Eventuelt.

Årets julestue, fik af flere årsager, desværre ikke den tilslutning, som vi forventede.

Der blev drøftet årsager hertil. Der var ingen entydig årsag, men en sammenrend af tilfældigheder var årsagen, blev det konkluderet.

Der blev lavet en brainstorming, for event. at finde et alternativ til julestuen.

Der kom mange gode bud i spil, herunder:

 • Sommerloppemarked på P-pladsen ved Hvidovre Nærradio (eventuelt med direkte sending fra radioen)
 • Udskiftning af julestue til fordel for en julefrokost.

Emnerne blev ikke behandlet – men lagt i tankerne til senere behandling.

 Næste møde

Formandinden indkalder jf. vedtægternes §3, til næste bestyrelsesmøde.

Seneste kommentarer

22.11 | 05:21

Medlemsskab koster kun 25 kr. og gælder frem til 31. august 2023.

21.11 | 13:50

Hvad koster medlemskabet? :)

08.11 | 15:01

Ja man møder bare op, ingen tilmelding. Men at spille med kræver dog medlemsskab, som vi kan ordne på dagen. Der sælges forskellige former for mad. Sandwich, pølser og frikadeller m/kartoffelsalat

02.10 | 16:49

Kan man bare møde op eller skal man tilmeldes? Og kan der købes mad?

Del siden